Thursday, June 4, 2009

लिहिण्याबद्दल महिती देणारी internet वरील संकेतस्थळे


मित्रहो,

चला आता आपण सगळे जण मिळून सगळ्याप्रकारची माहिती देणारी संकेतस्थळे एकमेकांना कळवूया.

मला सध्या फक्त एक video सापडला आहे YouTube वर ज्यामधे Baraha IME प्रस्थापित (हा हा हा, म्हणजे आपलं install हो) करण्याची पद्धत दिली आहे.

दृक्‌श्राव्य माध्यम याबाबतीत अधिक उपयोगी असल्यामुळे, कोणाकडे video असतील, तर जरूर जरूर कळवा. कारण आपल्या target audience मधले बरेचसे लोक आळशीपणामुळे चुका करत असतात. मग वाचन करण्याचा कंटाळा असणार्‍यांना video मुळे लगेच व व्यवस्थित माहिती पाहता येईल (कमी श्रमात!).

आता मला जो video सापडला त्याबद्दल:
यात दाखवलं आहे की Baraha IME हे install करण्यास किती सोपं आहे. गंमत म्हणजे त्यात वापरलेल्या computer वरचा भयानक wallpaper.
मला एक महत्वाची सुचना फार आवडली : ती म्हणजे install झाल्यावर लगेच बरहाची भाषा बदलून मराठी करणे..... मला माझा Baraha 6.0 वापरतानाचा पहिला अनुभव आठवला. सरळ मी बटणं दाबायला सुरवात केली तर समोर चक्क कन्नड ! मग मराठी करण्यासाठी कुठे काय setting आहे यासाठी शोध.वाचक लोकहो, जर आपण काही माहिती पुरवू शकत असाल तर जरूर जरूर प्रतिक्रियेतून कळवा.

Tuesday, May 12, 2009

मराठी लिखाण

आता मराठी लिखाण इंटरनेटवर भरपूर झालऽ आहे.
मी सहजच google search वर टाकलऽ ’कोण आहे रे तिकडे’ तर अक्षरशः ४३,८०० पानऽ सापडले.
काही मोजकी पानऽ वाचली, छान वाटलऽ वाचून की आता मराठीत खरोखर भरपूर लिखाण व्हायला लागले आहे.
मी आतापर्यंत जे काही थोडेफार मराठी blogs नेहमी वाचत असतो, तेथे जिथे जिथे व्याकरण किंवा लिपीदृष्ट्या दुरुस्ती सुचवाविशी वाटली, तिथे मी तशी कळवली. माझ्यामते, आपण सगळ्यांनीच असा प्रयत्न यथाशक्ती करत रहावा. यामुळे, अधिकाधीक मराठी चांगल्या स्वरूपात मांडता येईल.

याचे अनेक फायदे होतील. मुख्य म्हणजे, google वगैरे स्थळांवर हवे ते मराठी पान शोधणे सोपे जाईल. सर्व मंडळींना, एकमेकांना शोधणे व संवाद साधणे सोपे जाईल. संपूर्ण नेटवर एकसंधपणा वाढेल. पुढच्या सगळ्या पिढ्यांना तर याचा सर्वाधीक फायदा होईल.

यासाठी एखादे मित्रमंडळ असेल तर खुप लवकर एकमेकांस मदत करण्यास फायदा होईल. असा विचार करून मी त्यादृष्टीने प्रयत्न करतो आहे. ज्यांना ज्यांना यात योगदान द्यायचे असेल, त्यांनी कृपया आपले अभिप्राय कळवावे.

तसेच सुरवातीसाठी सदर पानावर माहिती पहा व मित्रमंडळात सामील व्हा: http://www.orkut.co.in/Main#Community.aspx?cmm=90016191